Eficiència Energètica

Solucions innovadores per a l’estalvi a les seves instal·lacions
Per a l’estalvi i el medi ambient
Identifiquem, avaluem i recomanem les solucions més eficients  des del punt de vista tècnic i econòmic
Auditoria energètica
Analitzem les dades generals, realitzem un estudi de les fonts
energètiques disponibles i un diagnòstic de les posibles millores.
- Sistema de Il·luminació
- Sistema de climatització

- Sistema de ventilació
- Sistema de producció d’ ACS
- Sistema d’aire comprimit
- Processos
Gestió Energètica
La nostra gestiò garanteix la protecció del medi ambient i l’estalvi de costos.

Oferim des de la realització d’instal·lacions a les millores en l’eficiència dels equips existens

Sky Bet by bettingy.com